แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลทรัพย์ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหาน
30/11/2021
ชื่อ-นามสกุล *
เลขที่บัตรประชาชน *
เบอร์ติดต่อ *
วันที่ต้องการเข้่าร่วมประชุม *
แนบรูปผลการฉีดวัคซีน *
 
เลือกไฟล์...

ลากไฟล์และวางที่นี่
ทราบข่าวการประมูลจากที่ใด *
อื่นๆ
* ต้องใส่ข้อมูล
บันทึกการลงทะเบียน